24. nov 2020

[:en]Hosts in the lavvo[:no]Vertskap i lavvoen[:]

[:en]Instructions for the hosts in the lavvo

Meeting place: By the entrance of the lavvo

 

Early shift: 10:45 – 16:00

Late shift: 15:45 – 20:30

 

 • Everyone is responsible for their own area, but of course we help each other when needed.
 • Cleaning of tables.
 • All tables must be cleaned thoroughly before placing new guests. When the table is ready, report this to the person in charge of placement. Also check if the lights are to be changed, and the sheepskins are neatly placed on the benches.
 • Waste is sorted according to the following template: leftovers, glass, cans / bottles with a deposit. Several «garbage stations» are located in the lavvo.
 • When the waste container is full, replace the bag / container with a new one. Waste is placed in a designated area.
 • Used serving trays are delivered to the designated place for washing.
 • At the end of the shift, sweep the floor where needed.

[:no]Instruksjoner for vertskap i lavvoen

Oppmøtested: ved inngangen til lavvoen

Tidligvakt: 10:45 – 16:00

Senvakt: 15:45 – 20:30

 • Alle har ansvar for sitt eget område, men vi hjelper selvfølgelig hverandre ved behov.
 • Rydding og vasking av bord.
 • Alle bord må vaskes og ryddes nøye før neste gjest plasseres. Når bordet er klart, gir du beskjed til ansvarlig for plassering. Sjekk også om lysene må byttes og at saueskinnene ligger pent på benkene.
 • Søppel sorters I henhold til følgende mal: matrester, glass, bokser/flasker med pant. Det er flere søppelstasjoner i lavvoen.
 • Når en søppelbøtte er full, sett i ny pose og kast søppelet på anvist plass.
 • Brukte serveringsbrett leveres på anvist plass for vasking.
 • På slutten av vakten koster du gulvet der det trengs.

[:]