Priser

Julemarkedet 2022

Søknadsskjema har åpnet:
Søknadsskjema for ordinære utstillere finnes HER
Søknadsskjema for lokalmatprodusenter finnes HER

PÅMELDINGSAVGIFT: 800 kr
Utstiller bekrefter sin søknad ved å betale påmeldingsavgift. Hvis denne ikke er betalt innen 14 dager etter utsendelse vil søknaden falle bort. Alle påmeldinger til Julemarkedet er bindende og full pris vil bli fakturert etter denne bekreftelsen er mottatt av oss. Refusjon vil ikke gis etter påmeldingsbekreftelse.

Det gis 10% reduksjon på standplassleie til utstillere som står hele perioden. Alle priser er eks. MVA.

ORDINÆRE UTSTILLERE
Hel trebod på torvet, pris pr. dag: 2400,-
Halv trebod på torvet, pris pr. dag: 1200,-
Helt topptelt i Kongensgate, pris pr. dag: 2400,-*
Halvt topptelt i Kongensgate, pris pr dag: 1200,-

* For utstillere som ønsker større teltplass ( 6 meter eller 9 meter) kan dette legges som ønske i kommentarfelt i søknaden, men plassen er begrenset og vi gjør vårt beste for å innfri de ønsker vi får til.

KATEGORIER MED RABATTERT PRIS:

Dagsutstillere
Helt topptelt, pris pr. dag: 1000,-*
*For småprodusenter med årsomsetning under 50.000,-. Kan søke om dagplass i inntil 3 dager

Lokalmatprodusenter, pris pr. dag:
3×3 meter, pris pr. dag: 1800,-
6×3 meter, pris pr. dag: 3600,-
9×3 meter, pris pr. dag: 5400,-

STRØM
1 800W per dag 90,-
3 600W per dag 150,-
7 200W per dag 180,-
10 800W per dag 220,-
14 400W per dag 260,-
21 600W per dag 320,-

STRØM KJØLEBIL
kjølebiler betaler samme satser som ordinære strømpriser

Alle priser er Eks. Mva

En søknad garanterer ikke plassering. Midtbyen Management forbeholder seg retten til å fordele antall  utstillere, plassering og dager etter tilgjengelighet og vareutvalg.

Søknadsskjema har åpnet:
Søknadsskjema for ordinære utstillere finnes HER
Søknadsskjema for lokalmatprodusenter finnes HER