Priser

Julemarkedet 2022

Søknadsskjema har åpnet : påmeldingsskjema finner du HER

Eget skjema for Bondens marked. (Åpner medio august)

PÅMELDINGSAVGIFT: 800 kr
Utstiller bekrefter sin søknad ved å betale påmeldingsavgift. Hvis denne ikke er betalt innen 14 dager etter utsendelse vil søknaden falle bort. Alle påmeldinger til Julemarkedet er bindende og full pris vil bli fakturert etter denne bekreftelsen er mottatt av oss. Refusjon vil ikke gis etter påmeldingsbekreftelse.

Det gis 10% reduksjon på standplassleie til utstillere som står hele perioden, både ordinære og Bondens marked. Alle priser er eks. MVA.

ORDINÆRE UTSTILLERE
Hel trebod på torvet, pris pr. dag: 2400,-
Halv trebod på torvet, pris pr. dag: 1200,-
Helt topptelt i Kongensgate, pr. dag: 2400,-*
Halvt topptelt i Kongensgate, pr dag: 1200,-

* For utstillere som ønsker større teltplass ( 6 meter eller 9 meter) kan dette legges som ønske i kommentarfelt i søknaden, men plassen er begrenset og vi gjør vårt beste for å innfri de ønsker vi får til.

KATEGORIER MED RABATTERT PRIS:

Dagsutstillere
Helt topptelt pris pr. dag 1000 kr*
*For småprodusenter med årsomsetning under 50.000,-. Kan søke om dagplass i inntil 3 dager

Bondens marked, pris pr. dag:

Priser kommer i midten av august

STRØM
1 800W per dag kr 90,-
3 600W per dag kr 150,-
7 200W per dag kr 180,-
10 800W per dag kr 220,-
14 400W per dag kr 260,-
21 600W per dag 320,-

STRØM KJØLEBIL
kjølebiler betaler samme satser som ordinære strømpriser

Alle priser er Eks. Mva

En søknad garanterer ikke plassering. Midtbyen Management forbeholder seg retten til å fordele antall  utstillere, plassering og dager etter tilgjengelighet og vareutvalg

*antall dager gjelder dagsutstillere

Søknadsskjema har åpnet : påmeldingsskjema finner du HER

X
X