27. Oct 2020

Koronainformasjon

Vi tar koronasituasjonen på alvor

Årets julemarked vil bli gjennomført med en rekke endringer og tilpasninger for å sikre at både utstillere, ansatte, frivillige og besøkende skal føle seg trygge. For at dette skal gå knirkefritt er vi avhengige av at alle er oppmerksomme på tiltakene og følger gjeldende retningslinjer fra myndighetene. FHI og Helsenorge har oppdatert informasjon om smittetiltak på sine hjemmesider.

Våre tiltak:

  • Håndsprit tilgjengelig hos alle utstillere og på alle bord i Kafélavvoen. Bruk den.
  • I kafélavvoen er det ikke lov å «mingle» – alle gjester får henvist et bord og må sitte der under hele sitt opphold. Unntak er toalettbesøk og evt. røyking, som foregår på eget område.
  • Kontaktløs digital bestilling i Kafélavvo – ingen skal behøve å stå i kø. Alt du trenger er din egen smarttelefon.
  • Dedikerte koronavakter passer på hele arenaen og minner besøkende høflig om å holde avstand.
  • Bondens marked vil ha adgangsbegrensning for å besørge at det ikke blir for trangt.

Alle besøkende må:

  • Sørge for å holde én meters avstand fra alle som ikke tilhører ens egen husstand til enhver tid på julemarkedsarenaen.
  • Sørge for god håndhygiene og benytte seg av håndsprit.
  • Ikke besøke julemarkedet hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

Med godt samarbeid mellom oss som arrangør og dere som gjester og utstillere er vi sikre på at vi sammen kan oppleve den gode julestemningen også i år – til tross for den noe uvanlige situasjonen.

God jul!

Hilsen teamet i Midtbyen Management