19. Nov 2015

Volunteeragreement

Arrangørens ansvar og rettigheter

  • Arrangør er forpliktet til å la deg få vite når og hvor du skal møte opp.
  • Arrangør plikter å gi nødvendig informasjon om det arbeidet du skal utføre.
  • Arrangør plikter å gi informasjon til kontaktperson som er ansvarlig for det området du skal jobbe i.
  • Arrangør er forplikter å utarbeide gode rammer for et godt arbeidsmiljø og stille med et måltid når du er på på vakt.

Frivilliges ansvar og rettigheter

  • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe de timene som er avtalt.
  • Som frivillig forplikter du til å møte presist når arbeidsøkter starter. Hvis du blir syk må du varsle frivillig koordinator, Oda Aaring.
  • Som frivillig forventer arrangør at du bidrar etter beste evne, og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Som frivillig skal du ikke uttale seg til pressen på vegne av arrangøren.
  • Som frivillig skal du være kledd i uniform som følger arbeidsgruppen når du er på vakt.