19. nov 2015

Volunteeragreement

[:en]Organizers responsibilities and rights

 • Organizer is obliged to let you know when and where to meet up.
 • Organizer is obliged to provide necessary information about the work you will perform.
 • Organizer is obliged to provide information to the contact person who is responsible for the area you’ll be working in.
 • Organizer is committed to facilitat a good work environment and food when on on duty.

Volunteers responsibilities and rights

 • As a volunteer, you are obliged to work the hours that is agreed upon.
 • As a volunteer, you are obliged to meet precisely when the work sessions starts. In the absence you must notify the volunteer coordinator, Hussam Elnour.
 • As a volunteer the organizer expects you to contribute to the best of your capability, and help to create a good work environment.
 • As a volunteer, you should not give statements to the press on behalf of the organizer.
 • As a volunteer, you should be dressed in uniform accompanying your workgroup when on duty.

[:no]Arrangørens ansvar og rettigheter

 • Arrangør er forpliktet til å la deg få vite når og hvor du skal møte opp.
 • Arrangør plikter å gi nødvendig informasjon om det arbeidet du skal utføre.
 • Arrangør plikter å gi informasjon til kontaktperson som er ansvarlig for det området du skal jobbe i.
 • Arrangør er forplikter å utarbeide gode rammer for et godt arbeidsmiljø og stille med et måltid når du er på på vakt.

Frivilliges ansvar og rettigheter

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe de timene som er avtalt.
 • Som frivillig forplikter du til å møte presist når arbeidsøkter starter. Hvis du blir syk må du varsle frivillig koordinator, Oda Aaring.
 • Som frivillig forventer arrangør at du bidrar etter beste evne, og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Som frivillig skal du ikke uttale seg til pressen på vegne av arrangøren.
 • Som frivillig skal du være kledd i uniform som følger arbeidsgruppen når du er på vakt.

[:]