24. Nov 2020

Dersom det blir påvist smitte

Dersom det blir påvist smitte

Selv med alle tiltak som blir iverksatt, er det fortsatt en mulighet for at smitte kan finne sted. Hva gjør vi da?

Kaffelavvoen

En ansatt har symptomer
Ansatte som viser symptomer skal umiddelbart tas av jobb, og varsle sin nærmeste leder. Personen holder seg hjemme, og bes om å ta Corona test så fort som mulig.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

En ansatt / frivillig får påvist smitte

Dersom en ansatt har fått påvist smitte, kartlegges hvilke dager vedkommende var på jobb 48 timer før personen fikk symptomer. Andre ansatte som har hatt nærkontakt med vedkommende settes i karantene.

En nærkontakt kan ikke teste seg ut av karantene. Ved negativ test skal man fortsatt være i karantene i hele perioden på 10 døgn.

Smittevernkontoret informeres, og gis tilgang til besøkslister.

Julemarkedet informerer via hjemmeside, og facebook om tidsrommet hvor smitten har funnet sted, og informerer smittevernkontoret. Kontakt med media og pressemelding må vurderes.

 

En gjest med påvist smitte

Vi mottar beskjed fra smittevernkontoret dersom en gjest har fått påvist smitte. Vi gir tilgang til besøkslister og kan her kartlegger tidsrommet og ved hvilket bord vedkommende satt.

Vi kartlegger hvilke ansatt som har hatt kontakt med bordet i tidsrommet vedkommende har vært gjest i kaffelavvoen. Vi legger til grunn at nærkontakt mellom ansatt og smittet ikke har funnet sted basert på smittevernsinstruks, god håndhygiene og avstand/tidsrom. Vi følger smittevernkontorets anbefalinger i et slikt tilfelle.

Julemarkedet informerer via hjemmeside, og facebook om tidsrommet hvor smitten har funnet sted, og informerer smittevernkontoret. Kontakt med media og pressemelding må vurderes.

 

 

Markedet

En utstiller eller frivillig har symptomer
Utstillere som viser symptomer skal umiddelbart stenge boden, og varsle sin utstilleransvarlig. Boden må dermed vaskes ned, og en eventuell stedfortreder settes inn dersom boden skal kunne holdes åpen. Personen med symptomer holder seg hjemme, og bes om å ta Corona test så fort som mulig.

Ved negativ test kan man gå tilbake på jobb når man er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

En frivillig får påvist smitte
Her kartlegges hvilket område den frivillige har befunnet seg de siste 48 timer, og andre personer som har vært i nærkontakt med vedkommende settes i karantene.

Julemarkedet informerer via hjemmeside, og facebook om tidsrommet hvor smitten har funnet sted, og informerer smittevernkontoret. Kontakt med media og pressemelding må vurderes.

En utstiller får påvist smitte
Utstiller som får påvist smitte gir umiddelbart beskjed til utstilleransvarlig, og blir ilagt karantene. Dersom utstiller har vært tilstede på markedet de siste 48 timer, må alle som har vært i nærkontakt med denne personen settes i karantene.

Julemarkedet informerer via hjemmeside, og facebook om tidsrommet hvor smitten har funnet sted, og informerer smittevernkontoret. Kontakt med media og pressemelding må vurderes.

En besøkende får påvist smitte

Julemarkedet informerer via hjemmeside, og facebook om tidsrommet hvor smitten har funnet sted, og informerer smittevernkontoret. Kontakt med media og pressemelding må vurderes.

 

 

Kommunikasjonslinjer

Sikkerhetsansvarlig og Julemarkedssjef skal alltid ha beskjed om ting som angår enten frivillige, utstillere, ansatte eller andre ting som angår arenaen. Deretter har følgende ansvar for kommunikasjon med:

Kaféansvarlig – har ansvaret for å varsle sine ansatte ved behov
Utstilleransvarlig – har ansvaret for å varsle utstillere ved behov
Frivilligansvarlig – har ansvaret for å varsle de frivillige ved behov

Et sms-system er lagt til grunn for å kunne gi rask beskjed både til frivillige og utstillere, og alle informeres om dette.