4. sep 2019

[:en]Job vacancies[:no]Ledige stillinger[:]

Julemarkedet i Trondheim finner sted i Midtbyen hvert år i desember. Vi har flere prosjektstillinger som skal fylles i 2019:

 • Teamledere i Kafélavvo
 • Lageransvarlig
 • Frivilligkoordinator (Fristen er utløpt)
 • Frivilligansvarlig (stillingen er besatt)
 • Kaféansvarlig (stillingen er besatt)

Julemarkedet i Trondheim arrangeres av Midtbyen Management. Julemarkedet ble arrangert for første gang i 2003, da med bare 5 boder. I dag er Julemarkedet blitt en førjulsfestival med over 100 utstillere, 100 kulturarrangementer og en helt unik Kafélavvo med over 500 sitteplasser og alle rettigheter.


Teamledere Kafélavvo 2019

Vi søker engasjerte og ansvarsfulle teamledere til vår Kafélavvo på Torvet.

Stillingens formål:

Teamleder har ansvar for å motivere og inspirere sitt team til å yte best mulig service og effektiv produksjon. Kafélavvoen er en midlertidig konstruksjon med en kapasitet på ca 500 sitteplasser lokalisert på Torvet. Teamleder jobber tett med kafèansvarlig for å sikre et godt arbeidsmiljø, god kommunikasjon og opplæring av team-medlemmer.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du er en motivator med glimt i øye.
 • Du har god arbeidskapasitet og liker å jobbe under hektiske omgivelser.
 • Du er en tydelig og trygg leder så teamet ditt føler seg sikre på sine oppgaver.
 • Du er vant til å håndtere ulike oppgaver og uforutsette utfordringer.
 • Du har fokus på måloppnåelse og gode resultater er en strek driver. 

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Ansvar for vaktlister i henhold til Julemarkedets systemer.
 • Ansvar for opplæring og oppfølging av eget team.
 • Rekruttering og ressursplanlegging i samarbeid med Kaféansvarlig.
 • Påse at arbeidsområde for sitt team er ryddig og rent og følger regler for god hygiene.
 • Bidra på varemottagelse og lageroversikt.
 • Motta opplæring på kassaløsning.
 • Følge opp daglige omsetningsmål.
 • Sikre minst mulig svinn.
 • Gjennomføre oppgjør på sitt skift.
 • Bidra på opp- og nedrigg.

Organisasjonsmessig plassering:

 • Teamleder rapporterer til Kaféansvarlig.
 • Teamleder samarbeider tett med Kaféansvarlig, lageransvarlig og andre teamledere under avvikling.

Hva du kan forvente av oss?

 • Unik mulighet til å videreutvikle Kafélavvoen. Vi gjør en markant utvidelse i 2019.
 • Du blir en del av et team med ett enormt driv og engasjement for Julemarkedet.
 • En jobb full av opplevelser og hyggelige bekjentskaper.
 • Prosjektlønn og arbeidstid etter avtale.

Søknad og CV sendes til line@midtbyen.no.
Frist: Snarest


Lageransvarlig 2019

Vi søker en ansvarsfull og ryddig lageransvarlig til vårt produksjonsområde på Torvet.

Stillingens formål:

Lageransvarlig ivaretar våre produksjonsområder og lager, hvor en stor andel er koblet til drift av Kafélavvoen. Kafélavvoen er en midlertidig konstruksjon på Torvet med en kapasitet på 500 sitteplasser, med en temporær infrastruktur og stab. Lageransvarlig jobber tett med Kaféansvarlig for å sikre god lagerstyring.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du er strukturert og god til å planlegge.
 • Du har god arbeidskapasitet og liker å jobbe under hektiske omgivelser.
 • Du er løsningsorientert og vant til å håndtere uforutsette utfordringer.
 • Du er positiv innstilt og med godt humør.

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Ansvar for varemottak.
 • Ansvar for å få alt nødvendig utstyr fra eksterne lager til arena under opprigg.
 • Ansvar for å holde produksjonsområde og lager organisert ,ryddig og følger regler for god hygiene (matartikler).
 • Ansvar for å etterfylle varer til matproduksjon og salg i Kafélavvo.
 • Sikre minst mulig svinn.
 • Ansvar for organisering av utstyr som skal på eksterne lager under nedrigg.
 • Bidra på evt. retur av varer.

Organisasjonsmessig plassering:

 • Lageransvarlig rapporterer til kaféansvarlig.
 • Lageransvarlig samarbeider tett med kaféansvarlig, teamledere i kafé og produsent.

Hva du kan forvente av oss?

 • Du blir en del av et team med ett enormt driv og engasjement for Julemarkedet.
 • En jobb full av opplevelser og hyggelige bekjentskaper.
 • Prosjektlønn og arbeidstid etter avtale.

Søknad og CV sendes til line@midtbyen.no.
Frist: Snarest


Frivilligkoordinator 2019

Vi søker en ansvarsfull frivilligkoordinator med glimt i øye!

Stillingens formål:

Våre frivillige er selve maskineriet i Julemarkedet og jobber med et mangfold av driftsoppgaver som er nødvendige for god flyt. Frivilligkoordinator jobber for å assistere frivilligansvarlig med et eget fokus på rekruttering og oppfølging av frivillige med flerkulturell bakgrunn. Totalt er ca 130 frivillige fordelt på 16 dager.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du er strukturert og god til å planlegge.
 • Vant til å håndtere ulike oppgaver og uforutsette utfordringer.
 • Du har god arbeidskapasitet og liker å jobbe under hektiske omgivelser.
 • Du må ha interesse og forståelse for å jobbe med mennesker.
 • Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver er en fordel.
 • Behersker godt norsk muntlig. Fordel om du behersker flere språk.

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Rekruttering, koordinering og oppfølging av flerkulturelle frivillige.
 • Bidra på planlegging og gjennomføring av frivilligarrangementene: Informasjonsmøte, ”Dagen før dagen” og avslutningsmiddag.
 • Bidra til å holde festivalbasen ryddig og oversiktlig.
 • Sikre at de frivillige har forstått sine arbeidsoppgaver.

Organisasjonsmessig plassering:

 • Frivilligkoordinator rapporterer til Frivilligansvarlig.
 • Frivilligkoordinator samarbeider tett med Frivilligansvarlig og vil ha tett dialog med både Kaféansvarlig, Utstilleransvarlig og Produsent under avvikling.

Hva du kan forvente av oss?

 • Du blir en del av et team med ett enormt driv og engasjement for Julemarkedet.
 • En jobb full av opplevelser og hyggelige bekjentskaper.
 • Prosjektlønn og arbeidstid etter avtale.

Søknad og CV sendes til line@midtbyen.no.
Frist: Utløpt